Čaje z drobných progresivních zahrad v Gruzii a na Ceylonu

Gruzínská čajová tradice není stovky let stará, o to byla intenzivnější - vznikla stejně rychle jako zanikla. Dnes prožívá obrodu přes drobné producenty, kteří našli na zahradě zapomenuté zarostlé čajovníky a stejně zarostlého čajového mistra, který je stále dokáže pěstovat.

Zpět: čaje

210
331
2023
2023